Injektointi

Toimimme korjausrakentamisen erikoisalueella, jonka työmenetelmät ja tekniikat ovat varsin uusia ja ne kehittyvät jatkuvasti.

Injektointityöt jakaantuvat kolmeen pääalueeseen:

 1. Vedentiivistysinjektointiin
 2. Rakenteelliseen injektointiin
 3. Kapilaarikatkon injektointiin

Vedentiivistysinjektointi

Betonirakenteet rapautuvat vääjäämättömästi.

Betonirakenteiden saumojen ja halkeamien kautta kulkeva vesi aiheutaa betoniraudoitusten korroosiota sekä betonin rapautumista, jotka lyhentävät rakenteiden elinikää huomattavasti.

Vedentiivistys korjaa tilanteen

Hyvä ja kestävä ratkaisu näihin ongelmiin saadaan injektoimalla. Betonirakenne injektoidaan niin, että vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteeseen. Näin koko rakenne saadaan tehokkaasti tiivistettyä sen sijaan, että tyydyttäisiin vain rakenteen pinnan tiivistämisellä pelkästän kosmeettiseen, tilapäiseen ratkaisuun.

Vedentiivistysinjektoinnin tarkoituksena on tehdä rakenteesta vesitiivis sekä estää suolojen, kosteuden ja muiden haittatekijöiden pääsy turmelemaan rakennetta.

Mitä se tarkoittaa?

Työn aikana halkeamat täytetään korkealla paineella erittäin lujasti kiinnittyvällä joustavalla massalla. Vedentiivistysinjektoinnilla ei ainoastaan tiivistetä isoja rakoja, vaan myös pienet hiushalkeamat ja huokoset täyttyvät kauttaaltaan.

Käyttökohteita on paljon:

Kaikissa rakenteissa

 • läpivientien ja harvavalujen vesivuodot
 • rapautumat
 • hiushalkeamat
 • työ- ja liikuntasaumat
 • seinän ja pohjalaatan raja-alueet

Kellarit, parkkihallit, väestönsuojat, kalliotilat, ja hissikuilut

 • seinän liittymät lattiaan
 • betoniseinien halkeamat

Pumppaamot ja betonirengaskaivot

 • vesi- ja viemäriputket
 • yhdyskaivot

Uima-altaat

 • loiskekourut
 • allasikkunat
 • allasseinämien halkeamat
 • rataköysikiinnikkeiden kiinniliimaus

Vesivoimalaitokset

 • sulkuluukut
 • imuputket
 • patoseinät, maapadot
 • sillat
 • tukimuurit

Vesitornit ja vedenpuhdistamot

 • läpiviennit
 • tyvikartion tiivistys

Rakenteellinen injektointi

Betonirakenteisiin syntyy halkeamia mm. kutistumisen ja rasituksen myötä. Rakenteellinen injektointi palauttaa tehokkaasti betonirakenteen alkuperäiset lujuusvaatimukset. Sen avulla voidaan kunnostaa kantavat betonirakenteet, sillat, rakennusten lattiat, ulkoseinät ja katot. Samalla injektointi suojelee raudoitusta vedeltä, suolalta ja muilta epäpuhtauksilta, jotka muuten lyhentäisivät rakenteiden ikää dramaattisesti.

Mihin se soveltuu?

Rakenteellinen injektointi liimaa halkeaman erottamat rakenteen osat yhteen. Injektointimassan kovetuttua rakenne kestää sille tulevan kuormituksen ja se täyttää alkuperäiset lujuusvaatimukset. Injektoimalla voidaan myös liimata teräskappaleita kiinni betoniin erittäin tehokkaasti.

Rakenteellista injektointia voidaan hyödyntää monissa erilaisissa kohteissa. Siltojen, luolien, patojen, virtapilarien, maatukien, reunapalkkien, kansien, voimalaitosten ja rakennustyömaiden lisäksi injektointia hyödynnetään myös teollisuudessa. Esimerkiksi paperiteollisuuden suuret koneet voidaan injektoida tiukasti kiinni konepetiin, mikä estää koneiden ja laitteiden värinöitä. Myös erilaiset säiliöt ja suoja-altaat voidaan injektoida tiiviiksi ja näin estetään säiliön massojen pääsy ympäristöön.

Sillan kannen halkeamat saadaan kätevästi korjattua injektoimalla

Käyttökohteita on paljon:

Betonirakenteiden korjaus

 • ulkoseinät
 • katot
 • lattiat

Sillat ja padot

 • virtapilarit
 • maatuet
 • kannet
 • laakeripedit
 • liikuntasaumojen teräsosien kiinnitysten varmistus
Teollisuus betonilattiatkonepetien peruslevyjen alustan täyttäminenpintabetonin kiinnitys uudelleen alustaan mosaiikki- ja laattalattioiden uudelleenkiinnitys Kantavat betonirakenteet palkit ja pilaritreunapalkit.


Teollisuus

 • betonilattiat
 • konepetien peruslevyjen alustan täyttäminen
 • pintabetonin kiinnitys uudelleen alustaan
 • mosaiikki- ja laattalattioiden uudelleenkiinnitys

Kantavat betonirakenteet:

 • palkit ja pilarit
 • reunapalkit
Vaativat erikoistyöt kannattaa aina tilata osaavalta urakoitsijalta. Näin tilaaja voi olla varma siitä, että korjauskohteeseen valitaan aina parhaat mahdolliset työmenetelmät ja injektointiaineet.

Kapilaarisen vedennousun esto, eli kapilaarikatko

Kapillaarikatko on menetelmä, jolla katkaistaan tiili- tai betonirakenteiden kapillaarinen vedennousu.

Toimenpiteiden jälkeen seinät voidaan pinnoittaa.

Kohteet, joissa halutaan estää kapillaarisen veden nousu

 • betonirakenteet
 • tiilirakenteet