Injektointi

Ota yhteyttä

Concretec Oy tarjoaa injektointia korjausrakentamisen parissa työskenteleville rakennusliikkeille ja muille rakentajille. Teemme vedentiivistysinjektointeja, rakenteellisia injektointeja ja kapillaarikatkon injektointeja.

Vedentiivistysinjektointi

Betonirakenteiden saumojen ja halkeamien kautta kulkeva vesi aiheuttaa betoniraudoitusten korroosiota ja betonin rapautumista, jotka lyhentävät rakenteiden elinikää huomattavasti. Hyvä ja kestävä ratkaisu saadaan injektoimalla betoni siten, että vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteeseen.


Vedentiivistysinjektoinnin tarkoituksena on tehdä rakenteesta vesitiivis sekä estää suolojen, kosteuden ja muiden haittatekijöiden pääsy turmelemaan rakennetta. Vedentiivistysinjektoinnissa isot raot ja pienet halkeamat täytetään kohteen edellyttämillä massoilla, käytettävä massa riippuu kohteen ominaisuuksista ja rakenteellisista vaatimuksista.

Vedentiivistysinjektointi sopii moniin käyttökohteisiin, kuten:

  • kaikkiin rakenteisiin

  • kellareihin, parkkihalleihin, väestönsuojiin, kalliotiloihin ja hissikuiluihin

  • pumppaamoihin ja betonirengaskaivoihin

  • uima-altaisiin

  • vesivoimalaitoksiin

  • vesitorneihin ja vedenpuhdistamoihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Rakenteellinen injektointi

Betonirakenteisiin syntyy halkeamia muun muassa kutistumisen ja rasituksen myötä. Rakenteellinen injektointi liimaa halkeaman erottamat rakenteen osat yhteen. Injektointimassan kovetuttua rakenne kestää sille tulevan kuormituksen ja täyttää alkuperäiset lujuusvaatimukset. Injektoimalla voidaan myös liimata teräskappaleita kiinni betoniin erittäin tehokkaasti.

 

Rakenteellista injektointia voidaan hyödyntää monissa erilaisissa kohteissa. Siltojen, luolien, patojen, virtapilarien, maatukien, reunapalkkien, kansien, voimalaitosten, liimapuupalkkien ja rakennustyömaiden lisäksi injektointia hyödynnetään esimerkiksi teollisuudessa. Muun muassa paperiteollisuuden suuret koneet voidaan injektoida tiukasti kiinni konepetiin, mikä estää koneiden ja laitteiden värinöitä. Myös erilaiset säiliöt ja suoja-altaat voidaan injektoida tiiviiksi ja näin estää säiliön massojen pääsy ympäristöön.

Kysy lisätietoja
  • Rakenteellinen injektointi

Kapillaarikatko

Kapillaarikatko on menetelmä, jolla katkaistaan tiili- tai betonirakenteiden kapillaarinen veden- ja kaasujennousu. Toimenpiteen jälkeen seinät voidaan pinnoittaa. Menetelmä sopii kohteisiin, joissa halutaan estää kapillaarisen veden tai kaasujen nousu. Sitä voidaan käyttää sekä betoni- että tiilirakenteissa. Kerromme mielellämme lisää – ota yhteyttä!

Yhteystiedot