Työkohteet 2016

31.12.2016

Venetpalon vesivoimalaitos, Hinkuan voimalaitos - Vattenfall Sähkötuotanto Oy

Oulun yliopiston peruskorjaus - Oulun Rakennusteho oy

Kivisydän - Lemminkäinen Infra Oy

LNG Manga Terminaali - NCC Rakennus Oy

Limingan Kyyhky - Temotek Oy

Kauppakeskus Valkea - Skanska Talonrakennus Oy

Petäjäjoen silta - VRJ- Pohjois-Suomi Oy

 Äänekosken BTT – Keskisuomen Betonirakenne

Lasaretin pato - Oulun Energia

Pöyryn vesivoimalaitos – Koskienergia Oy

Rukan jätevedenpuhdistamo - SL-urakointi  oy

Nuojuan vesivoimalaitos - OMP Konepaja Oy

Björkfors voimalaitos - Herrfors oy

Jylhämän vesivoimalaitos - Maintpartner oy

Isohaaran silta - Skanska Infra Oy

Ajoksen tuulivoimapuisto - Empower PV Oy

Isohaaran vesivoimalaitos - PVO-Vesivoima

Hintan vedenpumppaamo – Taminco Finland Oy

Outokummun terästehdas - Caverion Oy

Leppikosken vesivoimalaitos – Fortum Power & Heat Oy

29.03.2019Työkohteet 2018
31.12.2017Työkohteet 2017
27.03.2017Laskutusosoite muuttui
31.12.2016Työkohteet 2016
01.01.2015Työkohteet 2015
01.01.2014Työkohteet 2014